Previous
Next

Yllättäviä ihosyöpäriskejä

ihosyöpä
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Tulosta
Kirjoittanut: Valitut Palat
Ei ole mikään salaisuus, että vaalea, pisamainen iho ja vaalean väriset silmät saattavat tarkoittaa korkeampaa riskiä sairastua ihosyöpään. Alla muitakin seikkoja, jotka voivat suurentaa riskiä. lhosyöpään sairastuu joka viides kaikista ihmisistä.

JUOT AAMULLA APPELSIINIMEHUA

Vähintään kerran päivässä sitrushe­ delmiä syövillä ihmisillä on 36 % kor­ keampi riski sairastua ihosyöpään kuin nilllä, jotka syövät sitrushedel­miä harvemmin kuin kaksi kertaa vii­kossa. Näin väitetään Journal of Cli­ nical Oncology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa, jossa seurattiin yli 100 000 aikuista 25 vuoden ajan.

Sitrushedelmissä on yhdisteitä, jotka tekevät ihon herkemm auringon ­valolle. Dermatologian laitoksen joh­tajana Brownin yliopistossa Yhdys­valloissa työskentelevä johtava tutkija Abrar Qw-eshi sanoo, ettei se kuiten­ kaan tarkoita sitä, että ihmisten pitäi­si vähentää sitrushedelmien syömistä. Ihmisten olisi hyvä välttää suoraa au­ringonvaloa, erityisesti muutama tun­ti sitrushedelmien syönnin jälkeen. Lisää tietoa sitruunasta! 

KÄYTÄT VIAGRAA

Lääkettä käyttävillä miehillä oli muita 84 % korkeampi riski sairastua mela­noomaan sen kymmenen vuoden ku­luessa, jolloin heitä seurattiin Yhdysvaltain lääkärilliton aikakauslehden tutkimusta varten. Lisää tutkimusta tarvitaan, mutta tiedetään, että yli 50-vuotiailla miehillä on naisiin ver­rattuna yli kaksinkertainen riski sai­rastua ja kuolla ihosyöpään riippu­matta siitä, käyttävätkö he Viagraa vai eivät. Näin ollen tämän ikäisten miesten pitäisi erityisen tarkasti suo­jata itsensä auringolta. Lue lisää impotenssin apukeinoista!

OTAT AURINKOA LOMAMATKALLA

Intensiivinen ja kausittainen auringossa oleskelu, joka usein johtaa ihon punoitukseen ja palamiseen, tuntuu nostavan melanooman riskiä enem­män kuin säännöllinen auringonva­lolle altistuminen, kuten esimerkiksi päivittäinen 15 minuutin oleskelu ul­kona auringossa asioita toirnittaessa­si. Silläkin on silti vaikutusta, koska kaikki auringossa viettämämme aika vaikuttaa muiden ihosyöpien kuin melanooman kehittymiseen . Niihin kuuluu esimerkiksi tyvisolusyöpä, jo­ka on vähemmän tappava ihosyövän muoto. Yhtäkkisissä UV-säteilylle al­tistumisissa on kuitenkin jotakin, mi­kä lamaannuttaa ihon luonnollisen puolustusmekanismin. Aurinko paistaa, suojaa ihosi oikein!

SINUA HOIDETAAN AUTO­IMMUUNISAIRAUDEN VUOKSI

Riski sairastua ihosyöpään saattaa nousta valtavasti silloin, kun immuu­nijärjestelmä on heikentynyt. Tämä koskee niitä 50 miljoonaa amerikka­laista, jotka kärsivät nivelreumasta, lu­puksesta, Crohnin taudista tai muista sairauksista jotka saavat kehon hyök­käämään itseään vastaan. Näiden sai­rauksien hoidossa käytettävät immuu­nijärjestelmää hillitsevät lääkkeet saattavat suurentaa ihosyöpäriskiä. Esimerkiksi nivelreuman hoitoon käy­tetyt TNF-estäjät nostivat erään tutki­muksen mukaan melanooman riskiä 50 prosentilla. Lue lisää niveltulehduksista!

Immunosuppressiivisiatiopuriineja ärtyvän suolen oireyhty­män takia ottavilla ihmisillä oli kah­den tutkimuksen mukaan muita suu­rempi riski sairastua muihin ihosyöpiin kuin melanoomaan. ”Se on todel­linen ongelma”, sanoo lääketieteen tohtori ja Yalen yliopiston kliinisen lääketieteen apulaisprofessori Mona Gohara. ”Ihosyöpä pystytään hoita­ maan helposti, jos se löydetään aikai­ sessa vaiheessa. Kannattaa siis tarkas­ taa ihonsa itse kuukausittain ja käydä ihotautilääkärillä puolen vuoden vä­lein tai niin usein, kuin on suositeltu”, tohtori Gohara toteaa.  Lue, mitä ihotautilääkärit tekevät joka kesä!

JUOT ENEMMÄN KUIN YHDEN ALKOHOLIJUOMAN PÄIVÄSSÄ

Uudessa kuudentoista tutkimuksen analyysissä havaittiin, että enemmän kuin yhden cocktailin nauttiminen säännöllisesti päivittäin kasvattaa melanooman riskiä 20 prosentilla. Se saattaa johtua siitä, että alkoholin si­sältämät yhdisteet tekevät ihon her­kemmäksi auringolle. Tietenkin alko­holin vaikutuksen alaisena oleminen saa ihmisen myös välittämään aurin­gon vaaroista vähemmän. Niillä, jot­ka joivat enemmän kuin neljä cock­tailia tai muutaman vahvan oluen päivässä, oli jopa 55 prosentin riski sairastua melanoomaan. Lue, paljonko alkoholia on liikaa!

■ KÄSIVARRESSASI ON ENEMMÄN KUIN YKSITOISTA LUOMEA

Naisilla, joilla on näin monta luomea oikeassa käsivarressaan, on yli yh­deksänkertainen riski siihen, että heillä on koko vartalossaan yli 100 luomea, mikä on tunnettu melanoo­malle altistava tekijä, Lontoon King’s Collegen tutkijat sanovat.

Lue lisää
Näin suojaat itsesi auringolta
Mitä aurinkovoiteista tulisi oikeasti tietää?
6 merkkiä, joista tunnistat kilpirauhassyövän