Previous slide
Next slide

Matti Rönkä arvostetuin uutisankkuri

Matti Rönkä
Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest
Email
Tulosta
Kirjoittanut: Ilkka Virtanen
Ylen tv-uutisista tunnettu Matti Rönkä on arvostetuin suomalainen uutisankkuri. Asia käy ilmi Valittujen Palojen kyselystä, jossa vastaajia pyydettiin nimeämään heidän eniten arvostamansa uutisankkuri.

 
Toiselle sijalle kyselyssä sijoittui jo yli 10 vuotta sitten Yleltä eläkkeelle siirtynyt Arvi Lind ja kolmannelle sijalle Pirjo Nuotio, joka eläköityi MTV3:n uutisista vuoden 2016 lopulla.
 
Neljäntenä arvostuskyselyssä on Peter Nyman (MTV3) ja viidentenä Keijo Leppänen (MTV3).
 
Kymmenen arvostetuimman uutisankkurin joukkoon yltävät myös Kirsi Alm-Siira, Piia Pasanen, jo vuosia eläkkeellä ollut Urpo Martikainen, Ripsa Koskinen-Papunen ja Marjo Rein.
 
Matti Rönkä kerää runsaasti arvostusta erityisesti mieskatsojien keskuudessa, koska miesvastaajista 29 prosenttia kertoi arvostavansa eniten Rönkää. Naisvastaajista 20 prosenttia arvostaa Rönkää eniten.
 
Myös Arvi Lind, Piia Pasanen ja Marjo Rein keräävät mieskatsojilta suhteellisesti hieman enemmän arvostusta kuin naisilta.
 
Pirjo Nuotio, Keijo Leppänen, Kirsi Alm-Siira  ja Urpo Martikainen ovat uutisankkureita, jotka saavat naisilta hieman enemmän arvostusta kuin miehiltä.
 
Matti Rönkä saa runsaasti arvostusta varttuneemmilta, 50-vuotta täyttäneiltä katsojilta. Myös Peter Nymanin ja Piia Pasasen arvostus on suurinta 50 vuotta täyttäneiden katsojien keskuudessa.
 
Arvi Lind, Pirjo Nuotio ja Keijo Leppänen saavat alle 50-vuotiailta enemmän arvostusta kuin sitä vanhemmilta.

Näin tutkimus tehtiin

Kysely toteutettiin yhteistyössä brittiläisen Wyman Dillon –tutkimuslaitoksen kanssa online-tutkimuksena 4.10.-2.11.2017. Avoimeen kysymykseen vastasi 2082 henkilöä. Kyselyn otos poimittiin tilaajarekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on +/-2,2 prosenttiyksikköä.
 
Tutkimuksessa haastateltavaa pyydettiin nimeämään eniten arvostamansa suomalainen elossa oleva uutisankkuri.
 

Arvostetuimmat elossa olevat uutisankkurit

1.Matti Rönkä
2.Arvi Lind
3.Pirjo Nuotio
4.Peter Nyman
5.Keijo Leppänen
6.Kirsi Alm-Siira
7.Piia Pasanen
8.Urpo Martikainen
9.Ripsa Koskinen-Papunen
10.Marjo Rein