Previous slide
Next slide

Metabolinen oireyhtymä tutuksi

metabolinen oireyhtymä
Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest
Email
Tulosta
Kirjoittanut: Valitut Palat
Oireyhtymästä kärsivillä on keskimääräistä suurempi todennäköisyys saada kakkostyypin diabetes ja sydän ja verisuonitauteja tukkeutuneiden tai ahtautuneiden valtimoiden vuoksi.

GERALD REAVEN luennoi Ame­rikan diabetesliiton tilaisuudessa New Orleansissa vuonna 1998. Hän totesi, että monet terveysongelmat esiintyvät usein yhdessä ja niillä saattaa olla sama aiheuttaja. Näitä ongelmia ovat glukoosi-intoleranssi, resistenssi insuliinin säätelemälle glukoosinotolle, korkea verensokeri, kohonneet triglyseridit (veressä kier­ täviä rasvoja), korkea verenpaine se­kä matala HDL-kolesteroli (niin kut­suttu hyvä kolesteroli). Myös suuri vyötärönympärys on näkyvä riskite­kijä. Henkilölle, jolla on vähintään kolme näistä ongelmista, voidaan diagnosoida metabolinen oireyhty­mä. Käsite lähti kehittymään Reave­ nin puheesta.

Oireyhtymästä kärsivillä on keskimääräistä suurempi todennäköisyys saada kakkostyypin diabetes ja sydän­ ja verisuonitauteja tukkeutuneiden tai ahtautuneiden valtimoiden vuoksi. Metaboliseen oireyhtymään kuuluvat häiriöt (kohonnut verenpaine, kole­ steroliarvojen epätasapaino jne.) it­sessään lisäävät sydänvaivojen toden­näköisyyttä, mutta ne saattavat myös vahvistaa toisiaan ja kasvattaa sydän­ ja verisuonitautien riskiä entisestään.

Metabolinen oireyhtymä 20-25 prosentilla väestöstä

On arvioitu, että 20-25 prosentilla maailman väestöstä on metabolinen oireyhtymä. Yksimielisyyttä sen pe­rimmäisistä syistä ei ole. Erään teori­an mukaan syyllinen on insuliinire­sistenssi eli tila, jossa elimistö ei reagoi oikein sokeria soluihin siirtävään hormoniin ja näin elimistöön muo­ dostuu monenlaista epätasapainoa.

Useimmiten insuliiniresistenssin laukaisee ylimääräisen painon ja vä­ häisen liikunnan yhdistelmä. Ylipainoisenakin voi kuitenkin välttyä metaboliselta oireyhtymältä, ja ylipainoiset miehet ovat ylipainoisia naisia alttiimpia.

”Ennen vaihdevuo­sia naisilla on kor­keammat estrogee­nitasot. Tällä on yh­teys korkeampiin HDL-kolesterolita­ soihin ja matalam­piin triglyseriditasoihin; sanoo Bruce Wolffenbuttel, hollantilaisen University Medical Center Groningen -sairaalan endo­ krinologian ja metabolian professori. Hän huomauttaa myös, että metabolisen oireyhtymän todennäköisyyttä lisää vyötärölle kertynyt rasva; tä­mäntyyppinen rasva erittää enem­män mahdollisesti haitallisia proteiineja.

Jos metabolisen oi­reyhtymän ehdot täyttyvät, lääkäri saattaa kirjoittaa re­septin yksittäisiin vaivoihin. On myös tärkeää käydä koko ongelmaryppään kimppuun lisäämäl­lä liikuntaa ja syö­mällä terveellisemmin. Tavoitteeksi kannattaa ottaa 5-10 prosentin pai­nonpudotus vuodessa. Tekemällä ko­vasti töitä metabolisestaoireyhty­mästä voi päästä eroon – kuten myös sen aiheuttamista riskeistä.

Lue lisää

Syö hyvin, elä terveenä

12 huomaamatonta diabeteksen lisäsairautta ja miten niiltä vältytään

Näin pidät huolta, että koko perheellä on terve sydän