Previous slide
Next slide

Tämä sinun tulee tietää sappikivistä!

sappikivet
Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest
Email
Tulosta
Kirjoittanut: SAMANTHA RIDEOUT
Pieneksi ja vaatimattomaksi ruumiinosaksi sappirakko voi aiheuttaa paljon kipua.

Suurin piirtein pää­rynän muotoinen elin sijaitsee oikealla puolella ylävatsassa. Sen tehtävänä on varastoida sappea, maksan tuottamaa nestettä, joka auttaa sulattamaan ruoasta saatuja rasvoja. Sappirakko vapauttaa sappea ohutsuoleen tarvittavina määrinä. Kun sapen herkkä kemiallinen ta­sapaino häiriintyy – syytä sille ei tie­detä – sen ainesosat voivat kiteytyä. Vuosien mittaan kiteistä voi muodos­tua sappikiviä (ilmiö tunnetaan myös nimellä kolelitiaasi), joista pienimmät ovat hiekanjyvän ja suurimmat taas golfpallon kokoisia. Ainakin 75 pro­sentissa tapauksista sappikivet eivät aiheuta oireita tai komplikaatioita, ei­vätkä ne siten tarvitse hoitoa.

Jos sappikivi kuitenkin tukkii väliai­kaisesti yhden sappirakkoon ja sieltä poispäin johtavista sappitiehyistä, tu­loksena on äkillinen ja lyhytaikainen puristava tai kalvava kipu vatsassa, kylkiluiden alueella ja / tai hartiassa. Se ei aiheuta pysyviä vaurioita, mutta kannattaa silti käydä lääkärillä var­mistamassa, että kyseessä tosiaan on sappikivikohtaus, eikä jokin muu vaiva, kuten vatsahaava. Sappitiehyen pitkäaikainen tai py­syvä tukkeutuminen voi johtaa vai­keisiin komplikaatioihin, kuten infektioihin ja tulehduksiin. Lääkäriin kannattaa ottaa yhteys välittömästi, jos oireina on keltaisuutta, kuumetta, vilunväristyksiä tai jatkuvaa kipua.

Sappikiviä muodostuu todennäköi­simmin naisille, yli 40-vuotiaille aikui­sille sekä henkilöille, joiden suvussa on kärsitty samasta ongelmasta. Suu­rin riskitekijä, johon voidaan vaikut­taa, on liikalihavuus, sanoo Ison­ Britannian maksasairaussäätiön lää­ketieteellinen neuvonantaja, tohtori Stephen Ryder. ”Nopea painon­ pudotus tai -nousu voi aiheuttaa kivien muodostumista ja laukaista oireita, joten paras vaihtoehto on hallittu painonpudotus”, hän sanoo.

Jos kärsit jo oireilevista sappikivistä ja kohtaukset ovat lieviä, oireet voi saada hallintaan särkylääkkeillä. Myös vähärasvainen ruokavalio voi auttaa. Jos oireesi ovat voimakkaita ja niitä esiintyy usein, ainoa tehokas hoitokeino on sappirakon poistaminen. Ilman sappirakkoa pystyy elämään, sillä maksa jatkaa sapen tuotantoa. Sappi valuu maksasta suoraan ohut­suoleen, kun se nor­maalisti kerääntyisi ensin sappirakkoon.

Leikkauksen jälkeen noin yksi potilas kym­menestä kärsii ajoittai­sesta ripulista, kun ruoansulatus vielä yrittää sopeutua sii­hen, että sappea valuu suoleen jatku­vasti. Ripuli voi kestää muutamasta viikosta vuosiin, mutta sitä voidaan hoitaa sappihappojen sitojiksi kutsu­tuilla lääkkeillä. Suurin osa ihmisistä ei tosin huomaa eroa siinä, onko heillä sappirakko vai ei. 

Lue lisää
Rasvamaksa yleistyy
Vatsakipu – milloin on syytä huolestua?
Näin pääset eroon munuaiskivistä