Previous slide
Next slide

Tästä syystä ryhmäliikunta kannattaa!

ryhmäliikunta
Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest
Email
Tulosta
Kirjoittanut: SAMANTHA RIDEOUT
Uutta kuntoiluharrastusta aloittaessa pelkällä tahdonvoimalla ei yleensä pääse kovin pitkälle. Pitemmällä tähtäimellä kannattaakin keksiä itselle sopivia ja hauskoja liikuntamuotoja.

Riippuu pitkälti omis­ta mieltymyksistä, liikkuuko mie­luummin yksin vai ryhmässä, mutta tuttavan tai ryhmän kanssa kuntoi­lulla on monia etuja, oli lajina sitten vaikkapa joogaa, tanssia tai pyöräilyä.

”Pieni määrä lempeää vertaispai­netta ja ystävällismielistä kilpaile­mista voivat kohottaa motivaatiota merkittävästi”, ikääntymis- ja terveys­tieteen professori Dawn Skelton skotlantilaisesta Glasgow Caledoni­ an Universitystä sanoo.

”Ihmiset pitäytyvät ryhmäliikuntatunneissa tunnollisemmin kuin yksilöllisissä har­joitteluohjelmissa”, hän sanoo. Jopa epämuodolliset järjestelyt ystävien kanssa ovat hyödyllisiä, koska silloin on tilivelvollinen muillekin kuin it­selleen.

Ohjatuilla ryhmätunneilla osallis­tujat hyötyvät ohjaajan asiantunte­muksesta ja kannustuksesta ja usein vain murto-osalla yksityistuntien hinnasta. Erityisesti vanhempien ih­misten tarpeisiin räätälöity liikunta­ tarjonta on kasvussa, todetaan Ame­rican College of Sports Medicine -yhdistyksen maailmanlaajuisessa ur­heilutrenditutkimuksessa vuodelta 2012.

Tällaisia ovat esimerkiksi kan­sainvälisesti tunnustetut voimaa ja tasapainoa kehittävät Otago-kurssit (vanhemmille tai heikommassa kun­nossa oleville ihmisille) ja kaatumi­sen hallintaan keskittyvät FaME­ kurssit (nuoremmille tai aktiivisem­mille senioreille). Kursseihin sisältyy voimaharjoituksia kuten pohjeliik­keitä sekä tasapainoharjoituksia, ku­ten takaperin kävelyä.

Molemmat kuntoiluohjelmat kehittävät osallis­tujien lihaksia ja taitoja, jotka autta­vat välttämään ja tarpeen vaatiessa hallitsemaan kaatumisia.

Houkuttelevin syy muiden kanssa treenaamiseen voi piillä sen aiheuttamassa hormoniryöpyssä: yhdessä treenaaminen lisää endorfiinien määrää. Ne ovat morfiinin kaltaisia kipua lievittäviä ja hyvänolontunnetta, jopa euforiaa aiheuttavia kemikaaleja. Keho tuottaa niitä myös yksin treenatessa, mutta tutkimusten mukaan  ryhmässä liikkuminen saattaa olla tehokkaampaa.

Oxfordin yliopiston tutkijat vertailivat urheilijoiden suorituksia 45 minuutin yksinsoudussa ja joukkuesoudussa. Urheilijoiden endorfii­nitasot olivat korkeammalla joukkuesuoritusten jäl­keen. 

Mittaus tehtiin sen perusteella, miten paljon verenpainemittariin piti lisätä painetta ennen kuin urheilijat tunsivat kipua.

”Yhdessä liikkuminen kohottaa mielialaa ja vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuuden tunnetta”, tutkijat totesivat. Tämä luonnollinen huumaava olotila  saattaakin jo yksinään motivoida riittävästi jatkamaan liikuntaharrastusta.

Lue lisää

Jumppaa aivot kuntoon

Selkään sattuu!

Testaa sydämesi terveys