Previous slide
Next slide

Tutkimus: Suomalainen luottaa eniten palomieheen ja lentäjään, vähiten puhelinmyyjään ja poliitikkoon

palomies
Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest
Email
Tulosta
Kirjoittanut: Ilkka Virtanen
Suomalainen luottaa eniten palomieheen ja lentäjään. Vähiten suomalainen luottaa puhelinmyyjään ja poliitikkoon. Asia käy ilmi Valittujen Palojen brittiläisen Wyman Dillon -tutkimuslaitoksen kanssa tekemästä laajasta tutkimuksesta, jossa kysyttiin haastateltavien luottamusta eri ammattien edustajiin.


Apteekkityöntekijä ja sairaanhoitaja lähellä kärkeä

Suomalaisten mielestä luotettavimpia ammattilaisia ovat palomiehet, lentäjät, apteekin henkilöstö (esim. apteekkarit, proviisorit), sairaanhoitajat, käsityöläiset (esim. ompelijat ja puusepät), lääkärit ja poliisit. Palomieheen luottaa suuressa määrin tai melko paljon 98 prosenttia vastaajista, kun lentäjillä vastaava luku on 97 prosenttia. Apteekkityöntekijään luottaa suuressa määrin tai melko paljon 96 prosenttia, sairaanhoitajaan 95 prosenttia ja käsityöläiseen 94 prosenttia suomalaisista.
 
Myös lääkäri ja poliisi nauttivat Suomessa laajaa luottamusta. Kumpaankin ammattiryhmään luottaa suuressa määrin tai melko paljon 91 prosenttia vastaajista.
 
Opettajaan luottaa 88 prosenttia vastaajista, maanviljelijään 84 prosenttia vastaajista ja pankkivirkailijaan niin ikään 84 prosenttia vastaajista. Automekaanikkoon luottaa 80 prosenttia vastaajista, vartijaan niin ikään 80 prosenttia vastaajista ja taksinkuljettajaan 78 prosenttia vastaajista.
 

Luottamus meteorologiin ja ay-pomoon heikentyi

Vähiten yleisö luottaa puhelinmyyjään, johon sanoi luottavansa vain 7 prosenttia vastaajista. Poliitikkoihin luottaa 10 prosenttia vastaajista, kun vuotta aiemmin luku oli 11 prosenttia. Vuonna 2002 poliitikkoihin luotti vielä 13 prosenttia vastaajista.
 
Sijoitusneuvojaa ja automyyjää pidetään paljon luotettavampana kuin poliitikkoa. Automyyjään sanoo luottavansa 31 prosenttia vastaajista ja sijoitusneuvojaan 30 prosenttia vastaajista.
 
Ammattiyhdistysjohtajaan luottaa 31 prosenttia vastaajista, kun vuosi sitten luku oli 34 prosenttia. Asuntovälittäjään luottaa 36 prosenttia vastaajista. Toimittajaan luottaa 38 prosenttia vastaajista.

 
Nainen luottaa lakimieheen ja rakennustyömieheen

Ammattien mielikuvaan vaikuttavat vastaajan ikä ja sukupuoli. Naiset suhtautuvat selvästi miehiä luottavaisemmin lakimieheen, rakennustyömieheen, vartijaan,  asuntovälittäjään, sijoitusneuvojaan, ay-johtajaan, pappiin, maanviljelijään, poliisiin ja taksinkuljettajaan. Mies luottaa armeijan upseeriin ja sairaanhoitajaan vahvemmin kuin nainen.
 
Viisikymppinen ja sitä vanhempi vastaaja luottaa nuorempia vastaajia enemmän meteorologiin, automyyjään ja pappiin. Alle 50-vuotiaat luottavat ay-johtajaan, lakimieheen ja maanviljelijään enemmän kuin seniori.
 
Vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna eniten luottamustaan lisäsivät automyyjät, sijoitusneuvojat, armeijan upseerit, papit ja sairaanhoitajat. Automyyjään luottaa nyt 31 prosenttia vastaajista, kun vuosi sitten prosenttiluku oli 27 prosenttia. Sijoitusneuvojaan luottaa nyt 30 prosenttia vastaajista, vuosi sitten 27 prosenttia vastaajista.
 
Suurimmat luottamuksen heikennykset mitattiin meteorologille, ay-johtajalle, maanviljelijälle ja lakimiehelle. Meteorologiin luottaa suuressa määrin tai melko paljon nyt 69 prosenttia vastaajista, kun vuosi sitten luku oli 75 prosenttia. Kyselyjen väliin ajoittuivat vuoden 2017 poikkeuksellisen kolea kesä ja sateinen syksy.
 
Ay-johtajaan luottaa nyt 31 prosenttia vastaajista, kun vuosi sitten luku oli 34 prosenttia. Ay-johtajat ovat viime aikoina olleet esillä muun muassa henkilökohtaisten etuisuuksiensa ja liittojensa saamien verovapaiden osinkojen vuoksi. 
 

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimus toteutettiin viime vuodenvaihteessa. Siihen vastasi 2082 henkilöä. Kyselyn otos poimittiin asiakasrekisteristä, johon kuuluu noin 150 000 suomalaista. Tulokset painotettiin iän (20+) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on enintään 2,2 prosenttiyksikköä.
 
Haastateltaville esitettiin seuraava kysymys. ”Kuinka paljon luotat seuraavien ammattien edustajiin Suomessa?” Kysymyksen perässä oli valmiiksi lueteltuna 26 ammattia. Haastateltavia pyydettiin valitsemaan kunkin ammatin kohdalla jokin seuraavista vaihtoehdoista: suuressa määrin, melko paljon, en kovin paljon, en lainkaan.
 
Heihin suomalaiset luottavat eniten (luottamusprosentti), suluissa tulos vuosi sitten.

1.Palomies 98 (98)
2.Lentäjä 97 (96)
3.Apteekin henkilöstö 96 (96)
4.Sairaanhoitaja 95 (93)
5.Käsityöläinen 94 (95)
 
Heihin suomalaiset luottavat vähiten (luottamusprosentti), suluissa tulos vuosi sitten
 
1.Puhelinmyyjä 7 (6)
2.Poliitikko 10 (11)
3.Sijoitusneuvoja 30 (27)
4.Automyyjä 31 (27)
5.Ammattiyhdistysjohtaja 31 (34)