Previous slide
Next slide

Verenpaine – alenna verenpainettasi helposti

verenpaine
Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest
Email
Tulosta
Kirjoittanut: ANDREA AU LEVITT JA ALYSSA JUNG
VIIME VUOSINA lääkärit ovat yhä enemmän keskittyneet merkittäviin terveyshyötyihin, joita systolisen paineen alentaminen tuo mukanaan. Systolinen eli yläpaine on verenpainearvojen suurempi luku. Pienempi luku kertoo diasrolisen eli alapaineen, joka yleensä lähtee alenemaan itsestään 55 ikävuoden jälkeen.

Merkittävässä tutkimuksessa vuo­delta 2015 osoitettiin, että vapaa­ehtoisilla, jotka saivat alennettua sys­tolista painettaan 120 elohopeamilli­metriin (mmHg), oli 25 prosenttia pi­enempi riski saada sydäninfarkti ja 43 prosenttia pienempi riski kuolla sy­dän – ja verisuonitautiin verrattuna niihin, joiden systolinen paine oli 140 mmHg.

Painon pudottaminen, suolan vähentäminen, liikunnan lisääminen ja tupakoinnin lopettaminen ovat parhaita ei-lääkinnällisiä tapoja alen­taa systolista painetta merkittävästi ja pysyvästi. Lääkäri voi määrätä myös verenpainelääkkeitä.

Seuraavat vähemmän tunnetut niksit voivat saa­da verenpaineesi alenemaan muuta­man pykälän niin lääkärin vasta­anotolla kuin pysyvämminkin. Joiden­kin niksien vaikutus on väliaikainen, mutta ne voivat estää paineen nousun mittaustilanteessa ja antaa siten luotettavampia mittaustuloksia.

 Istu oikein

Älä hyppää istumaan tutkimuspöy­dälle verenpaineenmittausta varten, vaikka hoitaja niin kehottaisi.

”Kun istut niin, että jalkasi roikkuvat ilmas­sa, olet melkein istumisen ja sei­somisen välitilassa. Se voi vaikuttaa mittaustuloksiin, sillä verenpaine on erilainen henkilön istuessa ja sei­soessa”, sanoo tohtori Nieca Goldberg, newyorkilaisen naisten tervey­teen erikoistuvan Joan H. Tisch Cen­ter for Women’s Health -keskuksen johtava lääkäri.

Istu sen sijaan tuol­ille, paina selkäsi suorana tuolin selkänojaa vasten ja laita jalkasi tuke­vasti maahan – äläkä laita niitä ristiin!

Tue käsivartta

Jos käsivartesi on mittauksen aikana liian korkealla tai liian matalalla, sy­dämesi voi joutua pumppaamaan kovemmin, mikä puolestaan voi nos­taa verenpainetta. ”Käsivarren tulisi olla sydämen tasolla, suorana pöy­dän päällä tai mittaajan käteen tuet­tuna’; tohtori Goldberg sanoo.

 Hengitä hitaasti

Japanissa tehdyssä tutkimuksessa, jo­hon osallistui yli 21 000 aikuista (joista osalla oli normaali ja osalla korkea verenpaine), potilailla, jotka hengit­tivät hitaasti sisään kuusi kertaa puo­len minuutin aikana odottaessaan lääkäriä, systolinen verenpaine putosi kolme pykälää verrattuna potilaisiin, jotka lepäsivät puolen minuutin ajan hengittämättä syvään. Päivittäisen syvähengityksen ottaminen tavaksi voi tuoda laajempiakin vaikutuksia. Muut tutkimukset ovat osoittaneet, että poti­lailla, jotka harjoittavat hidasta hengit­tämistä, oli jatkuvasti matalampi verenpaine kahdeksan tai yhdeksän viikon pituisella tutkimusjaksolla.

Napostele tummaa suklaata

Tutkimukset joihin osallistui 56 tervettä henkilöä, osoittivat, että flava­nolia runsaasti sisältävät kaakaotuot­teet voivat alentaa systolista verenpainetta neljä pykälää korkeasta verenpaineesta kärsivillä henkilöillä. Flavanolia, joka on antioksidantti, tu­lisi nauttia vähintään 30 mg päivässä vähintään kahden viikon ajan.

Valitettavasti useimmat valmistajat eivät merkitse tuotteisiin flavanolipi­toisuuksia, mutta yleensä ottaen tummassa suklaassa ja maustamat­ tomassa ja makeuttamattomassa kaakaojauheessa on enemmän flava­nolia kuin maitokaakaossa ja proses­soidussa kaakaojauheessa.

Ota hyvä ote

Hyvin pieni tutkimus vuodelta 2014 osoitti, että terveet aikuiset, jotka tekivät helppoja puristusliikkeitä vain viisitoista minuuttia kolme kertaa viikossa kymmenen viikon ajan , onnistuivat alentamaan systolista painettaan lähes kymmenen pykälää. Käsipuristimia voi ostaa nettikaupois­ta sekä urheiluvälinekaupoista.

Lue lisää:

Verenpaine – 15 asiaa, jotka tulisi tietää

10 faktaa eteisvärinästä

Verenpaine kuriin – kymmenen asiaa, jotka on syytä tietää