Previous slide
Next slide

Katolilaisuus perspektiivissä

65115811
Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest
Email
Tulosta
Paavi todellakin edustaa monia ihmisiä. Lähes joka viides maapallon asukas kuuluu katoliseen kirkkoon. Se ei tee siitä kuitenkaan maailman harjoitetuinta uskontoa. Seuraavaksi kerrotaan kiinnostavia tietoja maailmalla harjoitetusta hengellisyydestä. Huomaa, että kaikki luvut ovat vain hyvin karkeita arvioita: virallista maailmanlaajuista tutkimusta uskonnonharjoittamisesta ei ole koskaan tehty.

1. Kristinusko on maailman suurin uskonto: siihen kuuluu arviolta 2,3 miljardia ihmistä. Kristinusko on kuitenkin jakaantunut moneen eri suuntaukseen. Suurin ryhmä on katolilaiset, joita on karkeasti arvioiden 1,3 miljardia. Loput 900 miljoonaa koostuu kymmenien kristillisten suuntauksien edustajista, mukaan lukien lukuisien protestanttiryhmien jäsenet (luterilaiset, anglikaanit, metodistit), ortodoksit ja useiden pienempien ryhmien seuraajat.

2. Maailman toiseksi suurin uskonto? Islam. Arviolta 1,6 miljardia ihmistä harjoittaa sitä. Kristinuskon tavoin se on jakaantunut eri suuntauksiin kuten sunnalaisuus ja shiialaisuus.

3. Noin 1,1 miljardia ihmistä kautta maailman ei ole minkään järjestäytyneen uskontokunnan jäsen. He luokittelevat itsensä ateisteiksi, agnostikoiksi, maallistuneiksi humanisteiksi tai ryhmään ”ei uskontoa”. Kiinnostavaa on, että puolet tämän kategorian ihmisistä uskovat kuitenkin jonkinlaisen jumalan olemassaoloon.

4. Seuraavaksi Aasian uskonnoista. Maailman kolmanneksi suurin uskonto on hindulaisuus, jota harjoittaa noin miljardi ihmistä. Neljännen sijan ottaa buddhalaisuus, jonka oppeja seuraa noin 500 miljoonaa ihmistä.

5. Nämä viisi rypästä (kristinusko, islam, hindulaisuus, buddhismi ja uskonnottomuus) kattavat keskimäärin 95 prosenttia maailman väestöstä.

6. Seuraavaksi suurin ryhmä on varhaiskantaisia uskontoja, alkuperäisuskontoja tai kansanuskontoja harjoittavat. Heitä on yhteensä noin 400 miljoonan ihmisen verran.

7. Juutalaisuus on usein esillä uutiskatsauksissa, mutta sillä ei ole maailmanlaajuisestikaan kuin 14–18 miljoonaa seuraajaa, mikä tekee siitä yhden pienimmistä maailmanuskonnoista. Israelissa on vähemmän juutalaisia (5,3 miljoonaa) kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa (noin 6,2 miljoonaa).

8. On myös monia hyvin tunnettuja mutta hyvin pieniä uskontoja. Esimerkiksi noin miljoona ihmistä harjoittaa wiccaa. Rastafareja on noin 700 000. Huolimatta Hollywoodissa saamastaan näkyvyydestä, skientologeja on vain 500 000.

9. Uusia uskontoja syntyy yhä. Esimerkiksi raëlilaisuuden kerrotaan saaneen alkunsa Ranskassa vuonna 1974. Sen keskittyy ufoihin ja sillä on noin 85 000 jäsentä.

10. Yksi maailman vanhimmista uskonnoista on zarathustralaisuus. Se on persialainen uskonto, jonka uskotaan syntyneen välillä 1400–900 eKr. Sillä on noin 200 000 harjoittajaa.