Previous slide
Next slide

Kuinka vähentää kaatumisen riskiä?

kaatuminen
Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest
Email
Tulosta
Kirjoittanut: Samantha Rideout
Vahingossa tapahtuvat kaatumiset kuuluvat komedioiden perusaineksiin, mutta ne eivät ole naurunasia iäkkäille ihmisille.

Vain kymmenisen prosenttia ikäih­misten kaatumisista johtaa murtumiin tai muihin vaka­viin vammoihin, mutta monille kehittyy niin sanottu kaatumisen jälkeinen oi­reyhtymä. Sillä tarkoitetaan heikentynyttä turvallisuu­dentunnetta ja itseluottamuksen vähenemistä, jo­ka voi johtaa yhteis­kunnasta eristäyty­miseen, yksinäisyy­teen ja masennuk­seen.

Joitain riskitekijöi­tä kuten niveltulehdusta ja heikentynyt­tä reagointikykyä on vaikea välttää, mutta monia tekijöitä pysty­tään hallitsemaan. Yli puolet kaatumisista tapahtuu kotona ja syynä ovat usein sotkun, epätasaisten pintojen ja himmeän valaistuksen kaltaiset vaaratekijät.

Edellä mainittuihin ongelmiin tarttumisen lisäksi Ruotsissa Våsterbottenin läänissä työskentelevä gerontologisiin kysymyksiin erikoistunut sairaanhoitaja Åsa Bygdeson kehottaa toimimaan seuraavasti: ”Varmista, että pukeutumisen ja riisuutumisen aikana käytettävä istuinalusta on tukeva ja huolehdi, että sähkö-­ ja tietoliikennelaittei­den johdot eivät ole tiellä.” Hän suositte­lee myös kaiteita kaikkiin portaikkoihin sekä liukuestemattoja ja tukikahvoja kylpyhuoneisiin.

Seuraavaksi on aika käydä jalkineet läpi. Välttele tohveleita, kantapäästä avonaisia kenkiä, korkokenkiä, varvassandaaleita, pelkillä sukilla kävelemistä ja nahasta valmistettuja kengänpohjia. Kumi­pohjat ovat parempi valinta, varsin­kin jos niissä on pinta-kuviointi.

Kävelykepit ja rol­laattorit voivat auttaa tasapainon säilyttämi­sessä, mutta niistä on hyötyä vain hyväkuntoisina, oikean kokoisina ja asianmukaisesti käytettyinä. Suurin osa kävelyn apuvälineitä käyttävistä ei ole koskaan saanut kunnon ohjeistusta niiden käytöstä. Keppiä kuuluu pitää vastakkaisessa kädessä heikkoon tai kipeään jalkaan nähden ja heilauttaa eteenpäin samaan aikaan jalan kanssa.

Rollaattoria käytettäessä on syytä varmistaa, että kaikki neljä jalkaa tai pyörää koskee maata ennen ensimmäisen askeleen ottamista. Kepin tai rollaattorin kahvan pitäisi olla samalla korkeudella ranteiden kanssa, kun ihminen seisoo kädet rentoina molemmilla sivuilla.

Kaatumisriskin pie­nentämiseen on tarjol­la runsaasti lisäkeinoja, aina voima- ja tasapai­noharjoittelusta farma­seutin kanssa vähintään kerran vuodessa tehtävään reseptilääkekatsaukseen. Tietyt lääkitykset ja lääkeyhdistelmät voivat näet aiheuttaa tasapai­nohäiriöitä.

Riskitekijöiden hallitse­minen parantaa itseluottamusta ja johtaa aktiivisempaan ja terveelli­sempään elämäntapaan.

Lue lisää: 

Kuulo paremmaksi nykytekniikalla

8 asiaa jotka on syytä tietää kun ikäännymme

Mitä jalkasi kertovat terveydestäsi