Previous slide
Next slide

Mitä CBD:stä ja autismista tulisi tietää

Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest
Email
Tulosta
Kirjoittanut: Amanda Gardner

Autismioireiden hoito


Noin yhdellä 54:stä lapsesta diagnosoidaan autismikirjon häiriö (ASD), johon luetaan erilaisia kehityshäiriöitä, jotka aiheuttavat monenlaisia oireita, kuten hankaluuksia kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa, toistuvia käytösmalleja, oppimisvaikeuksia, erityisen mielenkiinnon kohteita, ahdistuneisuutta ja käytöshäiriöitä, kuten aggressiota. ASD on elinikäinen häiriö, joten sitä esiintyy myös aikuisilla. Autismioireisiin ei ole kehitetty tiettyä hoitokeinoa, joten lääkärit turvautuvat yleensä yksittäisten potilaiden yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityihin hoitosuunnitelmiin, joihin saattaa kuulua sosiaalisten kykyjen harjoittamista tai puheterapiaa vuorovaikutuksen haasteiden lievittämiseksi.

Lääkkeitä saatetaan määrätä yksittäisiin oireisiin, kuten ahdistuneisuuteen tai masennukseen. Potilaat tai heidän vanhempansa turvautuvat yhä useammin kannabidioliin eli CBD:hen käytöshäiriöiden hoidossa

CBD vai THC?


Monet sekoittavat CBD:n delta-9-tetrahydrokannabinoliin (THC). Vaikka molempia yhdisteitä saadaan hamppukasvista, ne eivät ole sama asia.


THC on kannabiksen päihdyttävä ainesosa. CBD:llä ei ole päihdyttäviä vaikutuksia, mutta siitä saattaa olla hyötyä terveydelle. Hamppukasvissa esiintyy satoja erilaisia yhdisteitä, joista CBD ja THC ovat tunnetuimpia.
CBD:tä voidaan uuttaa hamppukasvista, jonka THC-pitoisuus on matalampi kuin kannabiksen valmistukseen käytetyn lajikkeen. Euroopan unionin alueella on sallittua kasvattaa öljyhamppua, jonka THC-pitoisuus on alle 0,2 prosenttia. Yhdysvalloissa sallittu pitoisuus on vuonna 2018 voimaan astuneen lain jälkeen 0,3 prosenttia. Lue lisää THC:n ja CBD:n eroista.

Kuinka CBD toimii?


CBD:llä on useampia toimintamekanismeja. CBD vaikuttaa niiden aivoalueiden hermosolujen väliseen viestintään, jotka vaikuttavat ahdistuneisuuteen, käytökseen ja toiminnanohjaukseen. Toiminnanohjaukseen sisältyvät sellaiset kognitiiviset prosessit kuin suunnitelmallisuus, tunteiden sääntely ja keskittymiskyky.


CBD vaikuttaa myös kehon endokannabinoidijärjestelmään. Endokannabinoidijärjestelmä on nimetty kannabiksen mukaan, kuten arvata saattaa. Se koostuu kehossa luontaisesti esiintyvistä yhdisteistä, joita kutsutaan endokannabinoideiksi, niiden kanssa reagoivista solureseptoreista, sekä entsyymeistä, jotka auttavat kehoa muodostamaan ja hajottamaan endokannabinoideja.


Järjestelmä auttaa säätelemään ruokahalua, mielialaa, kipuaistimuksia, tulehdustiloja, stressireaktioita ja muita toimintoja.


”Jotkin tutkimukset viittaavat siihen, että autististen henkilöiden endokannabinoiditasot ovat tavallista matalampia”, kertoo lääketieteen tohtori Bonni Goldstein, joka toimii johtavana lääkärinä omistamallaan, Los Angelesissa sijaitsevalla Cannacenters-klinikalla. Goldstein on myös kirjoittanut aiheesta teoksen Cannabis is Medicine: How Medical Cannabis and CBD are Healing Everything from Anxiety to Chronic Pain.

Tiede CBD:n ja autismin taustallaTähän mennessä CBD:n tehosta autismioireiden hoidossa ei ole paljoakaan todisteita, selittää lääketieteen tohtori Gregory Barnes, joka toimii neurologina Louisvillen yliopistossa ja Nortonin lastensairaassa Kentuckyn osavaltiossa. Erityisen huomattavaa on se, ettei aiheesta ole toteutettu satunnaistettuja vertailukokeita, jotka ovat lääketieteellisessä tutkimuksessa ensisijainen tapa osoittaa hoidon vaikuttavuus.


Aihetta on kuitenkin tutkittu vähemmän täsmällisissä, alustavissa tutkimuksissa, joiden tulokset ovat lupaavia. Scientific Reports -julkaisussa esiteltiin vuonna 2019 tutkimus, johon osallistui 188 lasta, joilla oli autismikirjon häiriö. Koehenkilöt käyttivät CBD-öljyä kolmesti päivässä kielen alle otettuna.


Kuuden kuukauden jälkeen 166 koehenkilöä oli edelleen mukana tutkimuksessa. Heistä 30 prosentin vanhemmat raportoivat merkittävää edistystä ja 53 prosenttia kertoi maltillisesta edistyksestä. Tutkimuksessa ei kuitenkaan käytetty verrokkiryhmää, joten on mahdotonta sanoa, oliko kyse plasebovaikutuksesta. Noin 25 prosentilla lapsista ilmeni sivuvaikutuksia, joista tavallisin oli rauhattomuuden tunne.


Frontiers in Neuroscience -tiedejulkaisussa esiteltiin samankaltainen, mutta paljon pienempimuotoinen tutkimus vuonna 2019. Tutkimukseen osallistui 15 lasta, joista suurin osa sai jonkinasteista helpotusta ainakin yhteen kahdeksasta ASD:n oirekategoriasta 6–9 kuukauden CBD-hoitojakson jälkeen.


Tällä hetkellä Kalifornian yliopistossa San Diegossa on käynnissä ensimmäinen satunnaistettu vertailututkimus CBD:n vaikutuksista ASD:hen liittyviin käytöshäiriöihin. ”Toivomme tutkimuksen valmistuvan loppuvuodesta 2021”, kertoo tutkimusryhmän johtaja, lääketieteen tohtori Doris A. Trauner, joka toimii neurotieteiden professorina Kalifornian yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

CBD:n vaikutusta autismiin on tutkittu vähemmän täsmällisissä, alustavissa tutkimuksissa, joiden tulokset ovat lupaavia.

CBD, autismi ja epilepsia


Noin 30 prosenttia henkilöistä, joilla on ASD kokee elinaikanaan myös epilepsiakohtauksia, kertoo lasten terveysjärjestö American Academy of Pediatrics. Vaikka CBD:n hyödyt monien sairauksien hoidossa ovat vielä kyseenalaisia, yhdisteen vaikutuksista epilepsiaan on vankempia todisteita. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) on antanut myyntiluvan Epidyolexille, joka on CBD-pohjainen lääke. Lääkettä käytetään lapsuusiän epilepsian harvinaisten muotojen hoitoon ja se on käytössä myös Suomessa.


Vaikka kyseistä lääkevalmistetta ei ole tarkoitettu muiden epilepsian muotojen hoitoon, ovat monet epilepsiasta kärsivät autistiset henkilöt kokeilleet sitä. ”Pyrin aina määräämään Epidyolexia niille potilaille, joille se soveltuu. Siitä on saattanut olla apua joillekin lapsille, sillä kyseessä on erittäin hyvä epilepsialääke”, selittää tohtori Barnes. Lue lisää CBD:n käytöstä epilepsiakohtausten hoidossa.


Lääkettä ei ole tarkoitettu myöskään käytöshäiriöiden hoitoon, mutta tohtori Barnesin mukaan siitä saattaa olla hyötyä myös niiden kohdalla. ”Olen nähnyt paljon edistystä kommunikaatiokyvyissä, oli se sitten tervehdykseksi vilkuttamista tai lisääntynyttä puheliaisuutta. Emme ole vielä varmoja, mutta lääkkeestä saattaa olla apua tähänkin”, hän lisää.

Onko lasten turvallista käyttää CBD:tä?


CBD:tä pidetään yleisesti turvallisena aikuisille, sanoo Martin A. Lee, joka on yksi ProjectCBD:n perustajista. Hän toimii kyseisen, CBD:n tutkimusta edistävän ja voittoa tavoittelemattoman järjestön johtajana ja on kirjoittanut teoksen Smoke Signals: A Social History of Marijuana – Medical, Recreational, and Scientific. On kuitenkin hyvä muistaa, että CBD:llä ja muilla lääkevalmisteilla saattaa olla yhteisvaikutuksia, minkä vuoksi ennen käytön aloittamista tulisi keskustella lääkärin kanssa.


Yhdisteen turvallisuudesta lapsille, joiden aivot ovat vielä kehittymässä, on saatavilla vähemmän tietoa. ”Aihe on vielä melko kiistanalainen”, tohtori Goldstein kertoo.


Tohtori Traunerin Kalifornian yliopistossa jatkuvan tutkimuksen mukaan ”yhdisteen turvallisuusprofiili vaikuttaisi olevan samalla tasolla kuin vakavasta epilepsiasta kärsivien lasten kohdalla toteutetuissa tutkimuksissakin.” Epidyolexin mahdollisiin sivuvaikutuksiin kuuluvat esimerkiksi maksaentsyymien tasojen nousu, uneliaisuus ja ruokahaluttomuus. Tutkimuksessa kuitenkin käytetään tiukasti kontrolloitua CBD:n muotoa.


Kaupallisesti saatavilla olevien tuotteiden sisältöä tai mainittujen pitoisuuksien paikkansapitävyyttä ei valvota järjestelmällisesti.


“Myös käsikauppalääkkeet ovat lääkkeitä ja saattavat aiheuttaa maksatulehdusta”, kertoo tohtori Barnes, joka on törmännyt tähän ainakin yhden potilaan kohdalla. Jotkut tuotteet sisältävät myös THC:tä, joka saattaa nostaa teini-ikäisten ja nuorten aikuisten riskiä psykoosijaksoihin.


“Kehotan aina potilaitani käyttämään lääketasoista CBD:tä ja osallistumaan kliinisiin tutkimuksiin, mikäli se on mahdollista. Jos aiot käyttää käsikauppalääkettä, sinun tulisi ainakin kertoa siitä lääkärillesi. Sinulla tulisi olla lääkäri, jolla on tietämystä juuri tästä lääkkeestä ja lääkeluokasta”, hän sanoo.


Tohtori Goldsteinin mukaan noin puolet hänen autistisista potilaistaan hyötyvät CBD-valmisteista. Hän on kuitenkin koulutettu lääketieteen ammattilainen, jolla on taustaa sekä CBD:n että lasten terveydenhuollon parista, joten hän kykenee opastamaan potilaitaan asianmukaisesti.

Onko CBD laillista?


CBD:tä koskeva lainsäädäntö vaihtelee Euroopan sisällä, mutta useat EU-valtiot ovat laillistaneet lääkekannabiksen myynnin ja käytön. Suomessa CBD-tuotteet rinnastetaan reseptilääkkeisiin ja niiden käyttöä ja myyntiä valvotaan samalla tavalla. Muuhun käyttöön tarkoitettujen CBD-tuotteiden myyntiin vaaditaan Suomessa uuselintarvikelupa, eikä niitä saa markkinoida lääkkeellisillä väitteillä.


National Conference of State Legislatures -järjestön mukaan CBD:n myynti ja käyttö on tällä hetkellä Yhdysvalloissa laillista 36 osavaltiossa, Columbian piirikunnassa, Puerto Ricossa, Guamissa ja Yhdysvaltain Neitsytsaarilla. Tämä ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä CBD ei Yhdysvalloissa ole laillista liittovaltiollisella tasolla. Yhdysvaltain huumepoliisi (DEA) luokittelee kannabiksen ja kaikki sen ainesosat ensimmäisen luokan rajoitettuihin aineisiin, mikä tarkoittaa, että riski niiden väärinkäyttöön on korkea.


The Autism Science Foundation -järjestö on vedonnut DEA:han, jotta se siirtäisi lääkekannabiksen ensimmäisestä luokasta toisen luokan aineeksi, mikä mahdollistaisi lisätutkimuksen aiheesta. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei CBD-tuotteen laillisuus takaa sen laadukkuutta.

Ohjenuorat


CBD-tuotteiden käytöstä autistisilla lapsilla ei ole virallisia suosituksia. The Autism Science Foundation -järjestön mukaan tutkimuksen puute tarkoittaa, että annostelusta, haitallisista sivuvaikutuksista, hoidettavista oireista ja hoidon kestosta on saatavilla rajoitetusti tietoa. Riskejä ja hyötyjä arvioidessa tulisi aina noudattaa lääkärin ohjeistusta.


Epidyolex on ainoa FDA:n hyväksymä CBD-valmiste, mikä tarkoittaa, ettei monia saatavilla olevia CBD-tuotteita ole tarkastettu sen varmistamiseksi, että pakkauksessa ilmoitetut CBD-pitoisuudet pitävät paikkansa ja ettei tuotteessa ole epäpuhtauksia.


Jotkut tuoteselosteet eivät luettele tuotteessa todellisuudessa käytettyjä ainesosia, mikä tarkoittaa, että käytöllä saattaa altistaa itsensä tai lapsensa tuntemattomille yhdisteille, kuten THC:lle. CBD-tuotteita tulisikin ostaa vain yhtiöiltä, jotka testauttavat ja validoivat tuotteensa ulkopuolisissa laboratorioissa, mistä kerrotaan lisää alempana.

Tuotetyypit


Kaupallisesti saatavilla olevat CBD-tuotteet luokitellaan neljään pääkategoriaan: voiteet ja muut iholle levitettävät tuotteet, sähkötupakalla poltettavat tuotteet, sisäisesti nautittavat tuotteet, kuten kapselit ja elintarvikkeet, sekä kielen alle liuotettavat tuotteet, Lee selittää. Tuotteissa on eroa muun muassa sen suhteen, kuinka nopeasti ne vaikuttavat ja kuinka pitkäkestoinen niiden vaikutus on.


Anekdoottiset kertomukset viittaavat siihen, että CBD:stä saattaa olla jonkin verran hyötyä, mutta mitä näistä tuotteista ja niiden vaikutuksesta autismioireisiin oikeastaan tiedetään?


Kaikkia mainittuja tuotteita saa kolmessa muodossa riippuen niiden ainesosista:
• Täyden kirjon CBD-tuotteet: sisältävät kaikkia hamppukasvin (Cannabis sativa) ainesosia, mukaan lukien CBD:tä, pieniä määriä THC:tä, sekä terpeeneiksi kutsuttuja kasviyhdisteitä.
• Laajan kirjon CBD-tuotteet: sisältävät kaikkia hamppukasvin ainesosia paitsi THC:tä.
• CBD-isolaatit: sisältävät ainoastaan CBD:tä.
Kuinka valita CBD-tuote?
Tuotetta valittaessa olisi parasta toimia yhteistyössä laillistetun lääketieteen ammattilaisen tai apteekin kanssa. Mikäli haluat varoituksista huolimatta kokeilla CBD:tä, ”varmista parhaasi mukaan, että kyseessä on laadukas tuote, joka ei sisällä epäpuhtauksia”, tohtori Goldstein suosittelee. Noudata seuraavia ohjenuoria:
• Tuotteen tulisi olla itsenäisen laboratorion testaama ja sen mukana tulisi tulla analyysitodistus, jossa listataan tuotteen ainesosat. Joskus todistus on saatavilla pakkauksessa ilmoitetusta internet-osoitteesta.
• Osta ainoastaan Euroopassa valmistettuja tuotteita.
• Varmista, että voit ottaa tuotteen valmistaneeseen yhtiöön yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Lue lisää: